top of page

Τοπογραφικές Αποτυπώσεις & Μελέτες

Τοπογραφικές Αποτυπώσεις

Με τις κατάλληλες λήψεις από τοπογραφικό drone παρέχουμε σε πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους:

 • Ορθοφωτοχάρτες,

 • Ψηφιακά Μοντέλα Επιφανείας,

 • Ισοϋψείς καμπύλες,

 • 3d Meshes,

 • Νέφη σημείων (Point clouds),

  Mε ground sample distance (GSD) από λίγα mm ανά pixel μέχρι 5 cm ανά pixel.Με ακρίβεια θέσης RTK (2-3 cm) και μέτρηση φωτοσταθερών (GCP) στο έδαφος.

  Τα αποτελέσματα παρέχονται τόσο σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (.tif .las, .laz, .ply, .xyz, .shp, .dxf, .pdf, .fbx, .obj), όσο και σε αρχεία Autocad (.dwg) ή και τοπογραφικά διαγράμματα, αν αυτό απαιτείται.

Τοπογραφικές Μελέτες

Αν χρειάζεστε πλήρη τοπογραφική μελέτη, μπορούμε να σας παρέχουμε τις παρακάτω

Τοπογραφικές Μελέτες

 • Συμβολαιογραφικές πράξεις & άλλες δικαιοπραξίες.

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών.

 • Χαρακτηρισμό δασαρχείου με διάγραμμα ενταγμένο στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87.

 • Μελέτη εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκά συστήματα

 • Σήμανση επί εδάφους οικοπέδων - αγροτεμαχίων.

 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών/οικοδομικών γραμμών.

 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης).

 • Σύνταξη διαγραμμάτων & πινάκων αναλογισμού.

 • Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες.

 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις: Κατόψεις, όψεις κτιρίων και κατασκευών. Απόδοση ψηφιακών μοντέλων εδάφους.
   

Οριοθετήσεις Ιδιοκτησιών

 • Σήμανση επί εδάφους ορίων οικοπέδων-αγροτεμαχίων

 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών/ οικοδομικών γραμμών

 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών.

ορθοφωτοχάρτης drone

01

Δημιουργία ορθοφωτοχάρτη με drone

Ο Ορθοφωτοχάρτης ή ορθομωσαϊκό είναι ένας χάρτης (γεωαναφερμένη εικόνα, συνήθως .tif) ο οποίος δημιουργείται από την επεξεργασία εκατοντάδων μετρητικών αεροφωτογραφιών. H ψηφιακή χαρτογράφηση αποτυπώνει την έκταση που μας ενδιαφέρει σε δυο διαστάσεις (κάθετα από ψηλά) και έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει καμία απλή αεροφωτογραφία μόνη της: Εχει ενιαία κλίμακα.

Μετρώντας μια συγκεκριμένη απόσταση πάνω στον ορθοφωτοχάρτη (σε pixels ή σε εκατοστά αν έχει τυπωθεί) βρίσκουμε πάντα, σταθερά, μια εξίσου συγκεκριμένη απόσταση στο έδαφος.
 

Για να φτάσουμε από τις επιμέρους μετρητικές αεροφωτογραφίες στον τελικό ορθοφωτοχάρτη πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε η λήψη να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, να ληφθούν εκατοντάδες αεροφωτογραφίες για κάθε αποτύπωση ή από κάθε επιθεώρηση, ενώ συχνά χρειάζεται η διαδικασία να βοηθηθεί και από τη μέτρηση φωτοσταθερών σημείων στο έδαφος για υψηλή ακρίβεια RTK (2-3 cm).
 

Στο τελικό αποτέλεσμα έχει εξαλειφθεί κάθε επίδραση της μορφολογίας του εδάφους, του γεγονότος πως κάθε σημείο στο έδαφος έχει διαφορετική απόσταση από την κάμερα, όπως και κάθε στρέβλωση που εισάγει ο φακός της αεροφωτογραφικής μηχανής.
 

Ο ορθοφωτοχάρτης παραδίδεται γεωαναφερμένος στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), σε ανάλυση από λίγα χιλιοστά μέχρι 5 cm/pixel (ή όσο χρειάζεται το συγκεκριμένο project σας) και με ακρίβεια θέσης εκατοστού με τη χρήση δέκτη RTK. Μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για τοπογραφική αποτύπωση, ιδίως σε δυσπρόσιτα ή δύσβατα σημεία.
 

Παραλαμβάνετε τους ορθοφωτοχάρτες σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (πρωτευόντως .tif ή/και kml αν θέλετε), ενώ υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβετε και  υπογεγραμμένο ή ανυπόγραφο τοπογραφικό διάγραμμα, αν αυτό απαιτείται.
 

Προσοχή: Η απλή ένωση εικόνων (stiching) ή τα πανόραματα δεν είναι ορθοφωτογραφίες, ορθομωσαϊκά ή ορθοφωτοχάρτες.

02

Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας με drone

Το ψηφιακό μοντέλο επιφανείας (Digital Surface Model) είναι μια μορφή χάρτη περιοχής και μπορεί να δημιουργηθεί από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί από drone.

Περιέχει πληροφορίες και για το ύψος κάθε σημείου, αλλά δεν περιέχει χρωματική πληροφορία.

Οταν οπτικοποιείται τότε διαφορετικά χρώματα ορίζουν διαφορετικά υψόμετρα. Στο παρακάτω παράδειγμα κατά σειρά το χαμηλότερο σημείο είναι σκούρο μπλε και κατά σειρά υψομέτρου ακολουθούν γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο.

Πέρα από τις διάφορες χρήσεις του στη φωτογραμμετρία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ογκομέτρηση.

 

Οταν από το ψηφιακό μοντέλο αφαιρεθούν οι κατασκευές και η βλάστηση, προκύπτει το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (Digital Terrain Model-DTM).
 

Τα Ψηφιακά Μοντέλα παραδίδονται γεωαναφερμένα στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), με ακρίβεια εκατοστού.
 

Παραλαμβάνετε τα DSM και DTM/DEM σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (.tif για DSM και .tif .xyz, .las, .laz για DTM/DEM).

dsm 3d model
ισοϋψείς καμπύλες

03

Δημιουργία ισοϋψών με drone

Οι ισοϋψείς καμπύλες είναι καμπύλες στο έδαφος των οποίων όλα τα σημεία έχουν το ίδιο υψόμετρο. Είναι χρήσιμες επειδή επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση του σχήματος που έχει η επιφάνεια τους εδάφους. Μπορούν να δημιουργηθούν από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί από drone, με συγκεκριμένο τρόπο και μετά από ειδική επεξεργασία τους.

Σε επίπεδες περιοχές έχουν μικρές τιμές (π.χ. ανά 0.5 m, 1 m, 2 m) ενώ σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο μεγαλύτερες (π.χ. ανά 5 m, 10 m, 20 m ή 25m).

 

Οι ισοϋψείς παραδίδονται γεωαναφερμένες στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), με ακρίβεια εκατοστού.
 

Παραλαμβάνετε τις ισοϋψείς σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (.tif, .shp, .dxf, .pdf).

04

Δημιουργία νέφους σημείων με drone

Το νέφος σημείων (densified point cloud) είναι ένα σύνολο από σημεία στον τρισδιάστατο χώρο, που αποτυπώνουν ένα κτίσμα  ή έναν χώρο που σαρώθηκε ή αεροφωτογραφήθηκε.


Κάθε σημείο έχει το δικό του χρώμα. Το νέφος σημείων προσφέρεται τόσο για ελεύθερη παρατήρηση από κάθε πιθανή πλευρά και γωνία, όσο και για μετρήσεις ακριβείας ή τη δημιουργία κατόψεων, όψεων, τομών και προοπτικών.

Δύο ή περισσότερα point clouds, από διαφορετικές χρονικές στιγμές, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με υψηλή ακρίβεια θέσης (2cm-RTK) μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή μετρήσεων όγκου, όπως το να μετρηθεί πόσα κυβικά μέτρα μαρμάρου έχουν αφαιρεθεί από ένα λατομείο, πόσα κυβικά μέτρα ορυκτών πρώτων υλών έχουν αφαιρεθεί από ένα μεταλλείο ή ποιος είναι ο όγκος ενός αλατοσωρού σε μια αλυκή.

Το point cloud παραδίδεται γεωαναφερμένο στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), με ακρίβεια εκατοστού.

Παραλαμβάνετε το 3D point cloud σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (.las, .laz, .ply, .xyz).

νέφος σημείων (densified point cloud)

05

Δημιουργία τρισδιάστατου πλέγματος με υφή από drone

3D-Mapping-with-drones.png

Το τρισδιάστατο πλέγμα με υφή (3D textured mesh) είναι μια αποτύπωση του σχήματος του κτίσματος ή του χώρου που αποτελείται από κορυφές, άκρα και όψεις, με υφή από τις εικόνες (αεροφωτογραφίες) οι οποίες προβάλλονται επάνω τους.


Είναι χρήσιμο για την τρισδιάστατη οπτικοποίηση, παρουσίαση και επισκόπηση ενός χώρου, καθώς και για εκτυπώσεις σε 3d printers. Δημιουργείται έτσι ώστε να δείχνει αντιπροσωπευτικό, να προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης επισκόπησης από κάθε πιθανή πλευρά και γωνία, να μπορεί να γίνει τρισδιάστατο πλαστικό μοντέλο σε 3d printer, αλλά δεν είναι κατάλληλο για μετρήσεις.

Παραλαμβάνετε το 3D Mesh σε πρωτογενή αρχεία (.ply, .fbx, .dxf, .obj, .pdf).

Θέλετε να συζητήσουμε το project σας;
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την βέλτιστη λύση!

bottom of page